استفاده از ژئوتکستایل در سد های خاکی

استفاده از ژئوتکستایل در سد های خاکی

در انواع کاربردی در ساخت و ساز سد خاک ریزی و توانبخشی استفاده می شود. گرچه سیاست متفاوت است، اکثر تمرین کنندگان در ایالات متحده استفاده از ژئوتکستایل را به نقاطی که دسترسی آسان به آنها برای تعمیر و تعویض (دفن کم عمق) وجود دارد
روش نصب ژئوتکستایل در روکش آسفالت

روش نصب ژئوتکستایل در روکش آسفالت

سطح آسفالتی که قرار است ژئوتکستایل روی آن نصب شود

تماس با ما

 آدرس :

اصفهان –شهرک صنعتی مبارکه – خیابان هفتم –فاز 4 –فرعی 5 اصلی شماره 2

کد پستی :8486136151

تلفن:03152373673 -  03152373674 - 03152373107- 03152373117 

فاکس :03152373371
               Web site :  www.layebafan.com    www.geotextil.ir

Email:  [email protected]      [email protected]